Värmepump

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 2:28

Värmepump

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 12:34

Värmepump

Panasonic Värmepanna

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 12:32

Panasonic Värmepanna

Dockning Värmepanna

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 12:31

Dockning värmepanna.

Värmpump med dränering.

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 12:28

Värmepumpar avger kondensvatten och behöver dränering för att inte ett islager ska bildas under.