Placering

Man vill alltid sträva efter att montera innerdelen av pumpen där den kan cirkulera ut störst mängd luft i huset. Innerdelen skapar kondensvatten AC-funktionen används, detta vattnen måste få rinna ut. Monterar man innerdelen av värmepumpen lägre än borrhålet som kondensvatten slangen går igenom till  yttre del av pumpen(se bilden) måste en  kondensvatten pump monteras som pumpar bort kondensvattnet.

EL

Pumpen MÅSTE ha ett jordat uttag alternativt, dosa, elskåp eller säkringar som vi kan ta strömmen från. Vi montera EJ utan detta.

 

Utedelen

På yttre delen av värmepumpen bildas det frost när kallare säsong kommer, då avfrostar värmepumpen sig själv och släpper ut kondensvattnet som har bildats. Får vattnet inte rinna rakt ut på marken, måste ett kondensvatten tråg med värmekabel monteras, så vattnet leds bort.