Värmpump med dränering.

Skriven Av : Bruno Gustavsson augusti 29, 2017 12:28

Värmepumpar avger kondensvatten och behöver dränering för att inte ett islager ska bildas under.